live

Marketing


 

CENNÍK REKLAMY  televízie Severka

 

produkt

M.j.

umiestnenie

počet odvysielaní

konečná cena

Reklamný spot

30 s

Reklamný blok vysielaný 2x v hodine

1x

60,00 €

Statická reklama

10 s

Reklamný blok vysielaný 2x v hodine

12x denne

80,00 €

Telenákup a PR

1 min

v telenákupných blokoch

1x

200,00 €

Sponzorský odkaz

10 s

pred a po relácii, na základe dohody so zadávateľom

 

300,00 €

Komerčná reportáž
(vrátane výroby)

3 min

reklamný blok / v programe

1x denne

800 / 700€

Komerčný rozhovor
(vrátane výroby)

3 min

reklamný blok / v programe

1x denne

700/600 €

Publicistika

 1 min

dohodou

 1x denne

120,00 €

Záznam vysielania

1ks

DVD

 

20,00 €

 

 

 

 

 

 

Výroba TV spotu na objednávku

500-1000 € / podľa náročnosti výroby

Výroba statickej reklamy na objednávku

50 – 100 € / podľa náročnosti výroby

 

           

Logo Tv Severka na stiahnutie