O bytoch rozhodne poradovník - Severka TV

O bytoch rozhodne poradovník

Bytová komisia žilinského zastupiteľstva po dlhých mesiacoch predložila návrh nového systému prideľovania bytov. Zastupiteľstvo ho odobrilo.

ŽILINA. Záujemcovia o byt budú zapísaní v poradovníku, ktorý si budú môcť sledovať. Okrem toho sa mení aj dĺžka platnosti žiadosti o byt na jeden rok.

Byt si môže odkúpiť iba človek, ktorý má za sebou už tri čoné zmluvy a za 12 mesiacov na rekonštrukciu vynaložil najmenejh 10-násobok minimálnej mzdy.

Bytová komisia je so svojimn dielom spokojná. Počas tvorby nového všeobecne záväzného nariadenia sa zakaždým objavilo veľké množstvo pripomienok a pozmeňovacích návrhov, takže vždy začínali odznova.  Zastupiteľstvo ich návrh schválilo.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
Juraj Milo.
25. 3. 2014, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.

Predseda bytovej komisie Juraj Popluhár

Tv Severka je členom združenia LOTOS