Rozsvieťme to na modro - Severka TV

Rozsvieťme to na modro

2. apríl je celosvetovo venovaný povedomiu o autizme. Počas tohto svetového dňa sa významné budovy v mestách rozsvietia na modro. Inak tomu nie ani v Žiline.

ŽILINA. Vo svetových mestách vyjadrujú spolupatričnosť ľudom postihnutých touto chorobou a tiež všetkým, ktorí s nimi žijú a starajú sa o nich.

Nie len druhého apríla, ale celý mesiac si pripomíname, že medzi nami sú ľudia, ktorí trpia autizmom. Každým rokom ich príbuda a potrebujú našu podporu či už v zdravotnítce, sociálnom systéme i v školskom prostredí.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
Zuzana Žigová.
1. 4. 2014, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS