Veľká noc ide... - Severka TV

Veľká noc ide...

Veľká noc v zariadeniach sociálnych služieb - to je názov výstavy s veľkonočnou i jarnou tematikou.

ŽILINA. Väčšina výrobkov na výstave je predajná a návštevníci môžu zároveň priamo podporiť konkrétne domovy sociálnych služieb a pomôcť im tak v rozvoji ich činnosti.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Miroslava Sklenárová.
17. 3. 2017, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.
Tv Severka je členom združenia LOTOS