Ocenenie, osvedčenie aj medaily - Severka TV

Ocenenie, osvedčenie aj medaily

XVI. Snem Cechu kachliarov, krbárov a kominárov SR.

Veľké Rovne.Na trojdňovom sneme sa zúčastnilo 140 účastníkov nielen zo Slovenska, ale aj s Česka,Poľska, Srbska a Maďarska.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Miroslava Sklenárová.
1.6.2019, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS