Beh nádeje 2019 - Severka TV

Beh nádeje 2019

Protidrogový festival Dni nádeje. 

ŽILINA. Najväčší protidrogový festival na Slovensku už 25 rokov pomáha zlepšil informovanosť o prevencii proti drogám. Podujatie začalo Behom nádeje, ktorého sa zúčastnil rekordný počet žiakov.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Dagmar Ponechalová.
14.10.2019, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS