UNIZA rozširuje spoluprácu - Severka TV

UNIZA rozširuje spoluprácu

Pribudnú možnosti na Ukrajine.

ŽILINA. Pre Žilinskú univerzitu v Žiline je spolupráca so zahraničnými vysokými školami a inštitúciami kľúčová. K partnerským školám by mala čoskoro pribudnúť aj Medzinárodná univerzita ekonómie a humanitných vied  v Rivne.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Dagmar Ponechalová.
17.1.2020, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS