Cyrilometodské dni v Terchovej - Severka TV

Cyrilometodské dni v Terchovej

V Terchovej sa konali CMDni a zároveň oslava 440 výročia obce.

TERCHOVÁ. Tento rok sa podujatie slávilo v Diecéznej svätyni sv. Cyrila a Metóda.

Viac vo vysielaní TV Severka.
Peter Chmela.
10.7.2020, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS