10 právd o fujare - Severka TV

10 právd o fujare

15. výročie zápisu fujary do UNESCO.

ŽILINA. Na výstave prezentujúcej slovenský ľudový drevený dychový nástroj vystavuje 16 výrobcov a interpretátorov ľudovej hudby.

Viac vo videu z vysielania TV Severka. 
Dagmar Ponechalová.
5.9.2020, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS