Vplyvy znečisteného ovzdušia - Severka TV

Vplyvy znečisteného ovzdušia

Príčina takmer 1600 úmrtí ročne.
 
SLOVENSKO. V súvislosti so znečistením ovzdušia čelí Slovensko žalobe zo strany Európskej komisie. 
 
Viac vo videu z vysielania TV Severka
 Dagmar Ponechalová.
25.2.2021, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS