Elementy umenia - Severka TV

Elementy umenia

Výstava k 70. výročiu Konzervatória.

ŽILINA. Vo foye žilinského Konzervatória bola nainštalovaná interaktívna výstava. Študenti pomaturitného štúdia sa v rámci predmetu Estetika umenia odhodlali zobratziť výrazové prostriedky silne vnímané v hudbe.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.

www.severka.tv
Miroslava Sklenárová.
22.11.2021, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS