Deň bez mäsa - Severka TV

Deň bez mäsa

Dvadsiaty piaty november bol vyhlásený za Medzinárodný a svetový deň bez mäsa a deň práv zvierat.

SLOVENSKO. Ľudia sa k tejto problematike stavajú rôzne, pričom najdôležitejšiu úlohu zohrávajú tradície, či vierovyznanie.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.

www.severka.tv
Vlado Hulík.
25.11.2022, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.
Tv Severka je členom združenia LOTOS