Nemocnica hospodári v pluse - Severka TV

Nemocnica hospodári v pluse

Všetky peniaze, ktoré nemocnica v minulom roku ušetrila, investuje do jej modernizácie. Získali tým aj samotní Žilinčania.

ŽILINA. Žilinská nemocnica dosiahla výrazný úspech. Podarilo a jej docieliť vyrovnané hospodárenie, dokonca mierne zarobila. V dôsledku kladného hospodárskeho výsledku získajú aj pacienti, a to najmä v tom, že v nemocnici mohli hospitalozovať viac ľudí a lekári na ambulaciách vyšetrili viac pacientov. Vlani nemocnica zarobila 6000 eur . Jej vedenie chce tieto peniaze venovať do inovácie a na kúpu nových prístrojov pre pacientov.
Zuzana Žigová.
25. 2. 2014, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.
Tv Severka je členom združenia LOTOS