Vraj robila aj zázraky - Severka TV

Vraj robila aj zázraky

Žila v Lietavskej Lúčke, no poznali ju aj v širokom okolí. Žena, ktorá celý svoj život pomáhala ľuďom.

Ku svojej práci sa dostala strážením detí a pomáhaním v domácnosti. Vo svojomživote pomohla mnohým ľudom. Reč je o pani Banovčínovej.

Viac vo vysielaní Tv Severka.Zuzana Gadušová.
1. 4. 2015, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.
Tv Severka je členom združenia LOTOS