Osamelým matkám pomáha organizácia Áno pre život - Severka TV

Osamelým matkám pomáha organizácia Áno pre životOrganizácia Áno pre život ženám aj zdravotne znevýhodneným ľuďom vytvára pracovné miesta v remeselných dielňach.
 
RAJEC.  Osamelým matkám či zdravotne znevýhodneným ľuďom pomáhajú pracovne sa angažovať v neziskovej organizácii Áno pre život. Aby sa títo ľudia dostali naspäť do spoločnosti a začlenili sa, je treba im pomôcť aj s bývaním. Pomáhajú im aj v tejto oblasti
 
Organizácia má v Rajci a v Rajeckých Tepliaciach ambulatné poradne.Zuzana Žigová.
6. 4. 2015, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS