Priestor pre nová športoviská - Severka TV

Priestor pre nová športoviská

Obce Strečno a Mojš prenajali Miestnej akčnej skupine OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ priestory pre výstavbu workout parkov a budú sa podieľať na údržbe a prevádzkovaní športovísk.

ŽILINA. Jedným z konkrétnych výsledkov v rámci projektu spolupráce „ Vonkajšie fitness – športom k zdraviu“,
Miestnej akčnej skupiny Terchovská dolina s Miestnou akčnou skupinou Vršatec z Trenčianskeho kraja
je aj realizácia novovybudovaných inovatívnych outdoorových fitness zón.

Ich slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v obci Strečno a v obci Mojš pri Žiline. Jedná sa o prvé
takéto zóny v regióne.

Projekt bol podporený z Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka čiastkou 78 900€.

Celkový objem financií preinvestovaných v rámci tohto projektu na území Miestnej akčnej skupiny

OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ je 40 000€.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
Miroslava Sklenárová.
8. 4. 2015, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS