Výsadba ovocných stromčekov - Severka TV

Výsadba ovocných stromčekov

Dobrovoľnícka brigáda v lokalite Drieňová na eko farme medzi Rajcom a Ďurčinou vysadila 150 ovocných stromčekov.

RAJEC. V rámci Projektu OVOCNÁ ŠTAFETA sa uskutočnila 18.apríla v lokalite Drieňová na eko farme medzi Rajcom a Ďurčinou dobrovoľnícka brigáda.

Organizátormi boli Tilia OZ a BIOMASA združenie práv. osôb. Plánovanými prácami bola príprava výsadby , výsadba ovocných drevín a ochrana drevín po výsadbe .

Zámerom projektu „Ovocná štafeta“ bolo nadviazať na prácu rajeckého rodáka Romualda Zaymusa zakladateľa ovocných sadov a škôlok a v lokalite

Drieňová vysadiť ovocný sad . Budú sa tu nachádzať menej známe dreviny, staré odrody jabloní, hrušiek, sliviek a drienok. Projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
 Miroslava Sklenárová.
21. 4. 2015, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS