Prípravy na VOCE MAGNA - Severka TV

Prípravy na VOCE MAGNA

Vážime si Vaše uši je názov jedinečného medzinárodného zborového festivalu ŽILINA VOCE MAGNA 2015.

ŽILINA. 6. ročník festivalu organizuje Žilinský miešaný zbor v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina od 7. do 10. októbra 2015. Cieľom Festivalu je rozvíjanie zborovej kultúry na Slovensku a vzájomná umelecká konfrontácia jednotlivých zborov z rôznych krajín.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Miroslava Sklenárová.
31. 8. 2015, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 1410  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 570  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 192  > >>

Tv Severka je členom združenia LOTOS

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 1409  > >>


© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 223  > >>

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 56  > >>