Medzinárodný deň Rómov 2021 - Severka TV

Medzinárodný deň Rómov 2021

Rómovia sú najväčšou menšinou v Európe.

SLOVENSKO. 10 – 12 miliónov Rómov žije v EÚ a v jej okolitých krajinách, ktoré sú zapojené do procesu rozširovania EÚ. Hoci sa ich situácia zlepšila, najmä v oblasti vzdelávania, Európa má pred sebou ešte dlhú cestu k dosiahnutiu skutočnej rovnosti Rómov.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.

 
Miroslava Sklenárová.
8.4.2021, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS