Deň dopravy v Bánovej - Severka TV

Deň dopravy v Bánovej

Deti si vyskúšali svoje poznatky z dopravy a policajti im vysvetlili ako to funguje v cestnej premávke.


ŽILINA. Regionálne centrum pre autistov Žilina - bánová v spolupráci so základnou školou a materskou školou a elokovaným pracoviskom bánová,usporiadali pre svojich žiakov Dopravný deň.


Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
Zuzana Gadušová.
23. 9. 2015, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 841  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 249  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 176  > >>Tv Severka je členom združenia LOTOS

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 840  > >>


© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 167  > >>

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 55  > >>