live

O nás


Regionálna televízia SEVERKA - Televízia severného Slovenska

Regionálna televízia Severka vznikla v marci 2013. Vlastníkom licencie súkromnej nezávislej televízie je spoločnosť Slov Media Group s.r.o..
Signál je šírený pomocou modernej digitálnej DVB-T technológie. Svojím dosahom televízneho signálu patríme medzi najväčšie regionálne televízie na Slovensku.

Regionálna televízia Severka sa v krátkom čase stáva neoddeliteľnou súčasťou života našich divákov. Program je zameraný na spoločensko-kultúrne dianie v regióne.
Spravodajstvo sa aktualizuje denne a je vysielané v premiére o 17.00 hodine s viacnásobnou reprízou. Relácie televízie sú od počiatku koncipované tak, aby obhajovali záujmy spolupracujúcich subjektov.
Naša publicistika zo športu, či kultúry má pozitívny náboj pre diváka. V programoch pre mladých sa snažíme mládež pritiahnuť k pozitívnemu spôsobu života.
Vyrábame také programy, aby občania videli viac zo života z ich okolia, z práce úradov a inštitúcií ako aj z výsledkov prác volených zástupcov.
Vybudovali sme si dostatočne pevnú základňu, na ktorej sa dá budovať kvalitný televízny program.

Všetko naše snaženie sme zjednotili do cieľa - vytvoriť na severe Slovenska jednu z najlepších informačných televízií.

 

Želáme vám ničím nerušené sledovanie programu televízie Severka.

 

 
SND
Radio Pohoda
SSN