live

Kontakt


Tv Severka
Adresa:

Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina (budova Drevicom, prízemie)

 

 

Napíšte nám:

Vaše meno:


Správa:

 

 
Boris Rizman - konateľ spoločnosti  
+421 911 963 253   rizman@severka.tv                   

  

 
Miroslava Sklenárová - riaditeľka televízie  
+421 911 963 252   riaditel@severka.tv

  

Pre divákov:

Máte tip na reportáž, otázku, návrh alebo pripomienku ?
Píšte na adresu: severka@severka.tv

Údaje pre obchodné a fakturačné účely:

Slov Media Group s r.o.
Adresa: Klincová 37, 821 08 Bratislava

Zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I, v odd. : Sro, vo vložke č. 84866/B

štatutárny orgán: Boris Rizman, konateľ spoločnosti


IČO: 46 889 299   DIČ: 2023636835   IČ DPH: SK202363835


Bankové spojenie: VUB a.s, č.ú.: 3076770259/0200

SK6702000000003076770259

 

Televízia Severka vysiela na základe licencie pre televízne vysielanie TD/106.