Deň dopravy v Bánovej - Severka TV

Deň dopravy v Bánovej

Deti si vyskúšali svoje poznatky z dopravy a policajti im vysvetlili ako to funguje v cestnej premávke.


ŽILINA. Regionálne centrum pre autistov Žilina - bánová v spolupráci so základnou školou a materskou školou a elokovaným pracoviskom bánová,usporiadali pre svojich žiakov Dopravný deň.


Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
Zuzana Gadušová.
23. 9. 2015, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.
Tv Severka je členom združenia LOTOS