Výskum pre ľudí - Severka TV

Výskum pre ľudí

Žilinská univerzita pripravuje výstavbu vedeckého centra a výskumného parku.

ŽILINA. Centrum bude zamerané najmä hodnotenie a riadenie dopravnej infraštruktúry, či na výskum  inteligentných budov.

 

Zuzana Žigová
.
, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.
Tv Severka je členom združenia LOTOS