Po stopách šeliem - Severka TV

Po stopách šeliem

Zimný monitoring. 

STREČNO.  Zimný monitoring veľkých šeliem je metóda zameraná na zisťovanie prítomnosti skúmaných druhov živočíchov, ich populáciu a presuny na skúmanom území. Od roku 2016 sa realizuje pravidelne.  

Viac vo videu z vysielania TV Severka. 
Dagmar Ponechalová.
14.1.2020, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS