Rómovia a Židia si pripomenuli holokaust - Severka TV

Rómovia a Židia si pripomenuli holokaust

Vo Varíne si na Židovskom cintoríne pripomenuli Rómsky a Židovský holokaust počas druhej svetovej vojny.

VARÍN. Podujatie Zjednotení v jeho Láske sa konalo už druhý rok a začalo slávnostnou svätou omšou v kostole v Gbeľanoch. Modlitby na Židovskom cintoríne vo Varíne poobede predniesli zástupcovia Židov, Rómov a rímskokatolíkov. Spoločne prosili za zmierenie a vzájomné si odpustenie krívd z minulosti.

Súčasťou modlitbového stretnutia bolo i otvorenie výstavy obrazov Fera Guldana s názvom EXODY - jedenáste prikázanie Nevyženieš, ktorej námet pripravil Miroslav Pollák.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
Timotej Mokrý.
8. 9.2014, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 806  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 241  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 171  > >>Tv Severka je členom združenia LOTOS

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 805  > >>


© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 159  > >>

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 55  > >>