Prvý majstrovský ples - Severka TV

Prvý majstrovský ples

Minulý rok bol pre Rajecké Mažoretky Kordovánky spomedzi všetkých najúspešnejší. Na ich plese dominovala najmä radosť z majstrovského titulu


RAJEC. Kordovánky patria k európskej špičke medzi mažoretkami. Zásluhu na tom má, samozrejme, trénerka Zuzana Rizmanová, no o nič menej sa o titul postarali aj vytrvalé dievčatá.
Ich práca sa vyplatila. Vo všetkých kategóriách sú majsterkami Slovenska a dokonca aj majsterkami Európy. Ďalšie meranie síl na európskej a celosvetovej úrovni ich čaká v auguste.
Miroslava Sklenárová.
25. 2. 2014, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 1415  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 574  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 192  > >>

Tv Severka je členom združenia LOTOS

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 1414  > >>


© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 226  > >>

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 56  > >>