Dunajské inšpirácie - Severka TV

Dunajské inšpirácie

Dunajské inšpirácie v cestovnom ruchu - workshop, ktorý sa konal v Bratislave na lodi Harmónia.

BRATISLAVA. Táto kreatívna výmena medzi novinármi z vybraných dunajských krajín a stakeholdermi v povodí Dunaja mala za cieľ propagovať cestovný ruch na Dunaji v Bratislave.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.

www.severka.tv
Vlado Hulík.
10.11.2022, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.
Tv Severka je členom združenia LOTOS