Deň tolerancie - Severka TV

Deň tolerancie

Tolerancia je uznanie všeobecných ľudských práv a základných slobôd iného človeka.

SVET. UNESCO túto myšlienku prinieslo do OSN a jeho Valné zhromaždenie vyhlásilo 16. november za Medzinárodný deň tolerancie. Pripomíname si ho od roku 1996.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.

www.severka.tv
Vlado Hulík.
16.11.2022, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.
Tv Severka je členom združenia LOTOS