Polícia kontroluje nájomníkov - Severka TV

Polícia kontroluje nájomníkov

Mestská polícia pokračuje v kontorlách nájomných bytov. Prenajímanie bytov tretím osobám je síce dorbý biznis, ale ani trochu nie je v súlade so zákonom.

ŽILINA. Nejedenkrát nastala situácia, že človek má vlastnú nehnuteľnsoť a popri tom zarába na prenájme bytu, ktorý nie je jeho.

Mesto sa rozhodlo takto konať po tom, ako im susedia niekoľkokrát nahlásili, že v bytoch býani niekto iný. Mestská polícia dodnes skontrolovala až 430 bytov. Nie každý je však ochotný spolupracovať, niektorí z nájomníkov byt policajtom jednoducho neotvorili. Mestskí policajti majú právo prísť pred byt a legitimovať ľudí, ktorí tam bývajú, bez dovolania však dnu vojs ť nesmú.

Ak policajti zistia, že v byte nebýva nájomník, ale niekto iný, oznámi to mestu a jeho spoločnosť Žilbyt s sním okamžite ukončí nájomnú zmluvu.
Juraj Milo.
28. 2. 2014, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.

Pokyn na zvýšenú kontrolu dal primátor Igor ChomaTv Severka je členom združenia LOTOS