Programujú už v detstve - Severka TV

Programujú už v detstve

Svoje technické a programátorské zručnosti predviedli žiaci základných a stredných škôl na pôde Žilinskej univerzity. Súťažili medzi sebou so svojimi inteligentnými LEGO robotmi.

ŽILINA. Celosvetová súťaž First LEGO League je určená pre žiakov vo veku od 10 do 16 rokov. Na pôde Fakulty riadenia informatiky Žilinskej Univerzity bojovalo o postup do stredoeurópskeho finále jedenásť tímov. Úlohou súťažiacich bolo naprogramovať roboty, postavené výlučne zo stavebníc LEGO. Použiť pritom mohli len základné senzory naprogramované softvérom navrhnutým pre deti.

Niektoré tímy sa zvyknú pochváliť aj nesúťažnými robotmi, ktoré dokážu nezvyčajné veci. Tento rok členovia Amavet klubu 958 predviedli lego robota, ktorý dokáže poskladať Rubikovu kocku.

Víťazný tím regionálneho turnaja v Žiline postupuje do kvalifikačného kola V4 v Debrecíne v Maďarsku. Ak by uspel aj tam, merať sily si bude vo finále strednej Európy First LEGO League v Nemecku.

Celkový víťaz: Ohyzdi
Najlepší tím: 1. Ohyzdi (2. GYMPU, 3. Martináčikovia / zshradna)
Najlepšia prezentácia: 1. GYMPU (2. Ohyzdi, 3. The Benders)
Najlepší robot: 1. The Benders (2. Ohyzdi, 3. DCA Team)
Najlepší výkon v RobotGame: 1. The Benders (2. Ohyzdi, 3. GYMPU)
Mimoriadna cena (cena poroty): HappyFeet_Martin
Timotej Mokrý.
31. 11. 2014, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 1415  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 574  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 192  > >>

Tv Severka je členom združenia LOTOS

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 1414  > >>


© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 226  > >>

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 56  > >>