Fašiangy v Rajeckej Lesnej - Severka TV

Fašiangy v Rajeckej Lesnej

Fašiangovými tradíciami žila aj 601-ročná dedina Rajecká lesná. Majú tu dlhú a bohatú tradíciu.

RAJECKÁ LESNÁ. Mládenci a dievčatá sa obliekajú do pôvodných odevov staršieho a novšieho typu, na ktoré sú právom hrdí.

Slávnosti sa začali nedeľnou sv. omšou s 13. člennou skupinou fašiangarov. Tí, neskôr spevácky a tenečne vystúpili na námestí v obci a pokračovali spevom po dedine až do osady Trstená.

Utorok skupina fašiangarov ozdobená zvoncami ťahala drevený klát po celej dedine. Po zábavách pre deti aj dospelých ukončili fašiangové slávnosti pochovávaním basy.
Zuzana Žigová.
4. 3. 2014, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 1412  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 571  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 192  > >>

Tv Severka je členom združenia LOTOS

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 1411  > >>


© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 223  > >>

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 56  > >>