Stretnutie študentov z deviatich krajín - Severka TV

Stretnutie študentov z deviatich krajín

Vo výboroch budú riešiť aktuálne problémy súčasného sveta ako zastavenie financovania terorizmu, bezpečnosť vzdušného priestoru, či podpora ekonomík tretieho sveta.

ŽILINA. Na bilingválnom gymnáziu aktuálne prebieha stretnutie študentov z Fínska, Holandska, Izraela, Luxemburska, Francúzska, Nemecka, Španielska, Česka a Slovenska. Rozprávajú sa v angličtine.

Mladí ľudia simulujú reálne zasadnutia OSN.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
Zuzana Gadušová.
8. 4. 2015, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS